Home

GLN Bewindvoering biedt bescherming en zekerheid aan mensen die zelf niet in staat zijn hun (financiële) belangen te behartigen. We spreken dan ook wel over beschermingsbewind.

Onze professionele bewindvoerders zijn betrokken specialisten en nemen de financiële zorg over van degene die onder bewind is gesteld. Het voordeel van het inschakelen van GLN Bewindvoering is niet alleen dat de financiën in goede handen zijn, maar ook dat familie of vrienden gewoon familie of vrienden kunnen blijven.

Bezoekadres
Institutenweg 24
7521 PK Enschede

Tel: 088 - 85 00 530
Fax: 088 - 85 00 531
info@gln-bewindvoering.nl
Copyright 2014 © GLN Bewindvoering |